Alkoholihaitat nopeaan kasvuun uuden alkoholilain myötä

Alkoholi­haitat nopeaan kasvuun uuden alkoholi­lain myötä

Kaavailtu lakimuutos on tuomassa mm. vahvat oluet, siiderit ja ns. limuviinat ruokakauppoihin, huoltoasemille ja kioskeihin. THL:n maltillisen arvion mukaan alkoholihaitat kasvavat noin 400 miljoonalla eurolla.

Saatavuus kasvaa

Mainittujen vahvempien juomien myyntipisteiden määrä 15-kertaistuu ja niiden myyntiosuus kasvaa voimakkaasti.

Pienpanimoi­den merkitys vähäinen

Pienpanimoiden toiminnan helpotus on sinänsä myönteinen muutos. Kokonaisuuden kannalta merkitys on kuitenkin pieni. Pienpanimot tuottavat vain muutaman prosentin suomalaisten alkoholijuomista. Käytännössä lakimuutokset antavat suurille panimoille paremman kilpailuedun suhteessa pieniin.

Kulutus siirtyy vahvempiin

Mainittujen vahvempien juomien myynnin edistäminen lisääntyy ja hinnat laskevat. Moni mm. vaihtaa kolmosoluesta halpenevaan neloseen.

Verotulot eivät kasva

Uudistus ei lisää verokertymää. Tuotteita ei osteta määrällisesti enempää, mutta kulutus siirtyy vahvempiin juomiin niiden hinnan laskiessa ja saatavuuden lisääntyessä.

Työllisyys – ei vaikutusta

Uusien tuotteiden takia kauppojen ei tarvitse palkata lisää henkilökuntaa. Haja-asutusalueiden Alkoja suljetaan kannattamattomina. Kasvavista alkoholihaitoista koituu lisätaakkaa jo valmiiksi ylikuormitetulle sote-sektorille.

Alkoholi­haitat kasvuun

Suurempi saatavuus lisää tutkitusti juomista ja haittoja. Alkoholin kokonaiskulutus kasvaa THL:n maltillisen arvion mukaan noin 6%.

Taloudelliset haitat nopeasti nousuun

Vuosittaiset alkoholihaittakustannukset kasvavat noin 400 miljoonalla eurolla.

Kansan­terveys kärsii

Lisääntyvästä juomisesta aiheutuu vähintään 1500 sairaanhoitojaksoa ja 145 kuolemaa enemmän vuosittain.

Työn tuotta­vuus heik­kenee

Alkoholin kulutuksen lisääntyessä, keskimääräinen työn tuottavuus laskee ja mm. sairaspoissaolot lisääntyvät.

Nuoriin vetoavat juomat

Lakiuudistus toisi ns. limuviinat ruokakauppoihin. Nämä valmiit drinkkisekoitukset ovat usein makeita ja kirkkaanvärisiä ja houkuttelevat erityisesti nuoria ja lapsia.

Yllämainitut lukuarvot ovat THL:n arviosta lakimuutoksen vaikutuksista.

Alkoholihaitat ylittävät alkoholialan liikevaihdon

Alkoholi ja talous nyt

Suurin osa haitoista ns. kohtuukäyttäjille
Valtaosa Suomen alkoholihaitoista aiheutuu ns. kohtuukäyttäjien lisääntyneestä juomisesta. Haitattojen vähentäminen edellyttää siksi kokonaiskulutuksen hillitsemistä. Tutkitusti tehokkaimpia ja toimivimpia keinoja ovat alkoholin mainonnan ja saatavuuden rajoitukset sekä hinnan nosto verotuksella.