Alkoholiala pelaa likaista peliä politiikassa

Alkoholiala pelaa
likaista peliä

”Juuri millään muulla politiikkasektorilla ei voida esittää täysin tutkimusnäyttöön perustumattomia tai suorastaan sen vastaisia mielipiteitä. … Alkoholikeskustelussa tämä on täysin mahdollista.” -Vertti Kiukas

1) KIISTÄMINEN: Alkoholiala väittää toistuvasti kiistanalaiseksi tutkimustietoa, jolle on todellisuudessa vahva näyttö.

Loputon tutkimustieton kyseenalaistaminen on alkoholi-, ja tupakkateollisuuden lobbareiden yleinen tekniikka. Kun toistuvasti kyseenalaistetaan luotettava tutkimustieto, luodaan epävarmuutta ja horjutetaan päätöksentekoa. Aidon tutkimustiedon rinnalle esitetään usein myös omia, täysin tieteellisesti perustelemattomia väitteitä ja mielipiteitä. Tämä ”epävarmuuden tehtailu” luo valheellista mielikuvaa tieteellisen alkoholitutkimuksen kiistanalaisuudesta.

2) VÄÄRISTELY: Alkoholikaupan edunsaajat esittävät “tutkimustietona“ mielipidekyselyitä ja muita tieteellisesti täysin riittämättömiä aineistoja.

Useat esim. Panimoliiton ja Päivittäistavarakaupan tilaamat ”tutkimukset” eivät täytä riippumattoman tieteellisen tutkimuksen kriteereitä ja ovat siten harhaajohtavia. Niissä on esimerkiksi käytetty kyselytutkimuksia, jotka ovat täysin riittämätön keino arvioida lakimuutoksen vaikutuksia. Lukuisat riippumattomat tutkimukset Suomesta ja maailmalta osoittavat, että alkoholijuomien saatavuuden kasvu lisää alkoholin kokonaiskulutusta ja myös haittoja – silti alkoholialan “tutkimukset“ väittävät toisin.

3) HARHAUTUS: Huomio viedään kokonaisuuden kannalta epäolennaiseen: matkustajatuonti ja pienpanimot

Tuontialkoholin merkitys on koko maan alkoholin kulutuksen kannalta on kaikesta melusta huolimatta vähäinen. Silti Päivittäistavarakauppa hehkuttaa, että “Viron viinaralli” vähenee, jos Suomessa myydään edullisempia ja vahvempia juomia ruokakaupoissa. Sääntelyn vähentämisen kannattajat puhuvat mielellään myös käsityöläisolutharrastuksen tukemisesta, mutta valitettavasti alkoholilain uudistuksen todellisia hyötyjiä olisivat ulkomaalaisomisteiset panimojätit, kotimaisten pientuottajien jäädessä jalkoihin.

4) MIELIKUVAT: Tutkimustieto on kukkahattujen propagandaa ja alkoholihaittoja vähentävä politiikka on aina “holhousta“?

Alkoholipolitiittista keskustelua käydään paljon mielikuvilla ja tunnetasolla. Holhouksen vastustamisen retoriikka antaa mahdollisuuden sulkea silmät tieteelliseltä tutkimusnäytöltä, joka osoittaa alkoholipoliittisen sääntelyn olevan tarpeellinen keino alkoholihaittojen hillitsemiseksi. Se ei ole holhousta, vaan yhteiskunnallista välittämistä.