Alkoholihaitat nopeaan kasvuun uuden alkoholilain myötä

Alkoholi­haitat nopeaan kasvuun uuden alkoholi­lain myötä

Kaavailtu lakimuutos on tuomassa mm. vahvat oluet, siiderit ja ns. limuviinat ruokakauppoihin, huoltoasemille ja kioskeihin. THL:n maltillisen arvion mukaan alkoholihaitat kasvavat noin 400 miljoonalla eurolla.

Saatavuus kasvaa

Mainittujen vahvempien juomien myyntipisteiden määrä 15-kertaistuu ja niiden myyntiosuus kasvaa voimakkaasti.

Pienpanimoi­den merkitys vähäinen

Pienpanimoiden toiminnan helpotus on sinänsä myönteinen muutos. Kokonaisuuden kannalta merkitys on kuitenkin pieni. Pienpanimot tuottavat vain muutaman prosentin suomalaisten alkoholijuomista. Käytännössä lakimuutokset antavat suurille panimoille paremman kilpailuedun suhteessa pieniin.

Kulutus siirtyy vahvempiin

Mainittujen vahvempien juomien myynnin edistäminen lisääntyy ja hinnat laskevat. Moni mm. vaihtaa kolmosoluesta halpenevaan neloseen.

Verotulot eivät kasva

Uudistus ei lisää verokertymää. Tuotteita ei osteta määrällisesti enempää, mutta kulutus siirtyy vahvempiin juomiin niiden hinnan laskiessa ja saatavuuden lisääntyessä.

Työllisyys – ei vaikutusta

Uusien tuotteiden takia kauppojen ei tarvitse palkata lisää henkilökuntaa. Haja-asutusalueiden Alkoja suljetaan kannattamattomina. Kasvavista alkoholihaitoista koituu lisätaakkaa jo valmiiksi ylikuormitetulle sote-sektorille.

Alkoholi­haitat kasvuun

Suurempi saatavuus lisää tutkitusti juomista ja haittoja. Alkoholin kokonaiskulutus kasvaa THL:n maltillisen arvion mukaan noin 6%.

Taloudelliset haitat nopeasti nousuun

Vuosittaiset alkoholihaittakustannukset kasvavat noin 400 miljoonalla eurolla.

Kansan­terveys kärsii

Lisääntyvästä juomisesta aiheutuu vähintään 1500 sairaanhoitojaksoa ja 145 kuolemaa enemmän vuosittain.

Työn tuotta­vuus heik­kenee

Alkoholin kulutuksen lisääntyessä, keskimääräinen työn tuottavuus laskee ja mm. sairaspoissaolot lisääntyvät.

Nuoriin vetoavat juomat

Lakiuudistus toisi ns. limuviinat ruokakauppoihin. Nämä valmiit drinkkisekoitukset ovat usein makeita ja kirkkaanvärisiä ja houkuttelevat erityisesti nuoria ja lapsia.

Yllämainitut lukuarvot ovat THL:n arviosta lakimuutoksen vaikutuksista.

Alkoholihaitat ylittävät alkoholialan liikevaihdon

Alkoholi ja talous nyt

Suurin osa haitoista ns. kohtuukäyttäjille
Valtaosa Suomen alkoholihaitoista aiheutuu ns. kohtuukäyttäjien lisääntyneestä juomisesta. Haitattojen vähentäminen edellyttää siksi kokonaiskulutuksen hillitsemistä. Tutkitusti tehokkaimpia ja toimivimpia keinoja ovat alkoholin mainonnan ja saatavuuden rajoitukset sekä hinnan nosto verotuksella.

Alkoholikeskustelussa jylläävät myytit

9 alkoholi­politiikan myyttiä

Suomen alkoholipoliittisessa keskustelussa vilisevät myytit ja kaupunkilegendat. Tässä yleisimmät.

 

MYYTTI 1 – ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN HYÖDYT: ”Suomen talous hyötyy alkoholin saatavuuden lisäämisestä.”

FAKTAT: Kaavaillun alkoholilain uudistuksen taloudelliset haitat ovat monin verroin suuremmat verrattuna hyötyihin. Muun muassa panimoala ja päivittäistavarakaupat hyötyvät uusista tuotteista ja lisääntyneestä myynnistä, mutta yhteiskunnan tasolla alkoholihaittakustannukset kasvavat monin verroin hyötyjä enemmän. THL:n maltillisen arvion mukaan vuosittaiset haitat kasvavat noin 400 miljoonalla eurolla. Lue lisää täältä.

 

MYYTTI 2  – EUROOPPALAINEN JUOMINEN: “Oppimalla ‘eurooppalaisia juomatapoja’, alkoholihaitat vähenevät.”

FAKTAT: Juomatavalla ei itseasiassa ole suurta merkitystä. Kokonaiskulutus ratkaisee. Esimerkiksi Ranskassa juodaan Suomea useammin, mutta vähemmän kerralla. Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat henkilöä kohden ovat kummassakin maassa lähes samalla tasolla. Suomalaiset ovat omaksuneet perinteisen humalahakuisen viikonloppujuomisen rinnalle ns. eurooppalaisen tavan nauttia viiniä viikolla, mikä on nostanut kokonaiskulutusta entisestään.

 

MYYTTI 3  – TALOUSHYÖDYT: “Yhteiskunta hyötyy alkoholista. Se luo työtä ja verotuloja.“

FAKTAT: Alkoholin aiheuttamat haitat ovat Suomessa suuremmat kuin kaikki alkoholin myynnin liikevaihto yhteensä.

 

MYYTTI 4  – LIIKAKÄYTTÖ: “Alkoholihaitat johtuvat vain liikakäytöstä.“

FAKTAT: Suurin osa Suomen alkoholihaitoista aiheutuu ns. kohtuukäyttäjien lisääntyneestä juomisesta. Haitoista kärsivät siis pääosin tavalliset ihmiset ja heidän perheensä.

 

MYYTTI 5  – VIRON VIINARALLI: “Viron viinarallia on hillittävä alkoholikaupan sääntelyä vähentämällä.“

FAKTAT: Matkustajatuonnin merkitystä liioitellaan ja panimoteollisuus tekeytyy tässä mielellään uhriksi edistääkseen muita alkoholipoliittisia päämääriään. Puhumalla viinarallista häivytetään se fakta, että Viron tuonnista suurin osa on itseasiassa suomalaista olutta. On muistettava, että ylivoimaisesti suurin osa Suomessa juodusta alkoholista ostetaan Suomesta, joten oleellisinta on hillitä kotimaan alkoholimyyntiä.

 

MYYTTI 6  – SÄÄNTELY HYÖDYTÖNTÄ: “Sääntelyä ei tarvita, sillä alkoholinkäyttö on jo vähentynyt Suomessa.“

FAKTAT: Hyvää kehitystä ei pidä tuhota lisäämällä saatavuutta. Pienen laskunkin jälkeen alkoholin kokonaiskulutus on edelleen 90-luvun laman huippulukemissa.

 

MYYTTI 7  – VALISTUS: “Valistus on paras tapa vähentää alkoholihaittoja.“

FAKTAT: Valistus on tutkitusti tehoton tapa vaikuttaa juomiseen, ellei sen tukena käytetä muita keinoja, joilla vaikutetaan kokonaiskulutukseen.

 

MYYTTI 8  – PIENPANIMOT: “Kaavailtu alkoholilain uudistus tukee pienpanimoita.“

FAKTAT: Kotimaisten yrittäjien ja pienpanimoiden tukeminen on harhakuvitelma. Hallituksen esitys kasvattaisi etupäässä ulkomaalaisomistuksessa olevien panimojättien bulkki-A-oluiden myyntiä kotimaisten artesaanituotteiden jäädessä jalkoihin.

 

MYYTTI 9  – POLITIIKKA EI VAIKUTA: “Alkoholipolitiikalla ei voida vaikuttaa ihmisten alkoholin käyttöön.”

FAKTAT: Alkoholipolitiikalla on tutkitusti vahva vaikutus kulutukseen ja sen myötä haittojen määrään. Esim. juomien saatavuutta lisätessä kulutus poikkeuksetta nousee ja verotuksen nousu vastaavasti laskee kulutusta, vaikkakin paljon hitaammin. (Ks. kuva alla!)

Alkoholiala pelaa likaista peliä politiikassa

Alkoholiala pelaa
likaista peliä

”Juuri millään muulla politiikkasektorilla ei voida esittää täysin tutkimusnäyttöön perustumattomia tai suorastaan sen vastaisia mielipiteitä. … Alkoholikeskustelussa tämä on täysin mahdollista.” -Vertti Kiukas

1) KIISTÄMINEN: Alkoholiala väittää toistuvasti kiistanalaiseksi tutkimustietoa, jolle on todellisuudessa vahva näyttö.

Loputon tutkimustieton kyseenalaistaminen on alkoholi-, ja tupakkateollisuuden lobbareiden yleinen tekniikka. Kun toistuvasti kyseenalaistetaan luotettava tutkimustieto, luodaan epävarmuutta ja horjutetaan päätöksentekoa. Aidon tutkimustiedon rinnalle esitetään usein myös omia, täysin tieteellisesti perustelemattomia väitteitä ja mielipiteitä. Tämä ”epävarmuuden tehtailu” luo valheellista mielikuvaa tieteellisen alkoholitutkimuksen kiistanalaisuudesta.

2) VÄÄRISTELY: Alkoholikaupan edunsaajat esittävät “tutkimustietona“ mielipidekyselyitä ja muita tieteellisesti täysin riittämättömiä aineistoja.

Useat esim. Panimoliiton ja Päivittäistavarakaupan tilaamat ”tutkimukset” eivät täytä riippumattoman tieteellisen tutkimuksen kriteereitä ja ovat siten harhaajohtavia. Niissä on esimerkiksi käytetty kyselytutkimuksia, jotka ovat täysin riittämätön keino arvioida lakimuutoksen vaikutuksia. Lukuisat riippumattomat tutkimukset Suomesta ja maailmalta osoittavat, että alkoholijuomien saatavuuden kasvu lisää alkoholin kokonaiskulutusta ja myös haittoja – silti alkoholialan “tutkimukset“ väittävät toisin.

3) HARHAUTUS: Huomio viedään kokonaisuuden kannalta epäolennaiseen: matkustajatuonti ja pienpanimot

Tuontialkoholin merkitys on koko maan alkoholin kulutuksen kannalta on kaikesta melusta huolimatta vähäinen. Silti Päivittäistavarakauppa hehkuttaa, että “Viron viinaralli” vähenee, jos Suomessa myydään edullisempia ja vahvempia juomia ruokakaupoissa. Sääntelyn vähentämisen kannattajat puhuvat mielellään myös käsityöläisolutharrastuksen tukemisesta, mutta valitettavasti alkoholilain uudistuksen todellisia hyötyjiä olisivat ulkomaalaisomisteiset panimojätit, kotimaisten pientuottajien jäädessä jalkoihin.

4) MIELIKUVAT: Tutkimustieto on kukkahattujen propagandaa ja alkoholihaittoja vähentävä politiikka on aina “holhousta“?

Alkoholipolitiittista keskustelua käydään paljon mielikuvilla ja tunnetasolla. Holhouksen vastustamisen retoriikka antaa mahdollisuuden sulkea silmät tieteelliseltä tutkimusnäytöltä, joka osoittaa alkoholipoliittisen sääntelyn olevan tarpeellinen keino alkoholihaittojen hillitsemiseksi. Se ei ole holhousta, vaan yhteiskunnallista välittämistä.

Lataa alkoholipolitiikan faktat pdf-esitteinä

Lataa tämän sivuston faktapaketit (pdf): 

Tulostusohje: Tiedostot ovat toimisto- ja kotitulostukseen. Tulosta kukin esitte kaksipuoleisena yhdelle A4-arkille. Taita arkki keskeltä. Jos haluat painattaa esitteen painossa, ole yhteydessä, niin saat painotiedoston!

i Lisää tutkimustietoa: